Leg psykoterapeut
isa@lovisakim.se |  +46 (0)72 312 34 30
St. Paulsgatan 8, Stockholm

hemsida.png

Välkommen!

Vill du få hjälp att komma vidare i livet? Skulle du vilja förändra dig, dina relationer eller din livssituation? Eller behöver du prata med någon för att klara av livet här och nu?

Psykoterapi kan var ett sätt att komma igenom kriser, oro, ångest, tomhet nedstämdhet och depression. Jag är bra på att lyssna och kan hjälpa dig att hitta sammanhang, mening och nya perspektiv.

Samtal kan vara ett sätt att tydliggöra vad du vill och hur du kan uppnå dina mål. Vill du utvecklas och anta nya utmaningar? Kanske vill du hitta en bättre balans i livet?

I både psykoterapi och samtal arbetar vi med att främja det som fungerar och stärka det som behöver utvecklas.

Min mottagning ligger på Södermalm nära Slussen. Det går också bra att boka videosamtal.

Kontakta mig för vidare information isa@lovisakim.se

Om mig

Jag är socionom och leg. psykoterapeut och har arbetat med psykoterapi och samtalsstöd sedan 2008.

Jag har arbetat med kunskapsutveckling på området föräldraskapsstöd och i behandling med ungdomar och familjer på institution.

Under många år har jag arbetat med adoptionsfrågor som råd och stöd till adopterade och adoptivfamiljer, ursprung och ofrivillig barnlöshet. Jag har också fått en bred internationell erfarenhet genom tillsyn av den internationella adoptionsverksamheten.

Jag är medlem i föreningen Psykoterapicentrum och verksam som volontär psykoterapeut på Stadsmissionens terapicentrum för unga.

Så här arbetar jag

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn med ett relationellt förhållningssätt och med fokus på affekter/känslor. Mitt arbete präglas också av normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

Min utgångspunkt är att livet är en läroprocess. Förändring och utveckling är alltid möjligt. Känslor av oro, ångest eller tomhet brukar vara signaler om att något behöver förändras. Den hjälp jag kan ge är att utforska vad det handlar om och hur förändring kan ske.

Fokus för mitt arbete är relationer. Vi formas av våra erfarenheter av att vara med andra, särskilt de relationer vi har som barn i familjen och till andra viktiga vuxna. Det är också i relationer som vi kan få nya erfarenheter och ändra vår uppfattning av och förväntan på oss själva och andra. Relationen till psykoterapeuten kan vara en trygg bas för att utforska tidigare och nuvarande relationer och för att pröva nya förhållningssätt.

Boka tid

isa@lovisakim.se
+46 (0)72 312 34 30

Besöksadress

St. Paulsgatan 8, Stockholm